Autor marian.sassak@compressedgas.sk

O autorovi

historia_boge-stlaceny_vzduch

História stlačeného vzduchu

Stlačený vzduch je dnes vedľa elektrického prúdu v priemysle a remeselnej výrobe, kde sú vo väčšine bežne používané palivá ako alternatívny zdroj energie. Ale zatiaľ čo sa učíme, ako zaobchádzať s elektrickým prúdom od útleho veku, význam, možnosti a výhody stlačeného vzduchu ako nosiča energie stlačeného vzduchu sú stále príliš málo známe. Znalosť stlačeného vzduchu...

  • Nadpis formulára

    Text formulára

  • Kategórie