História stlačeného vzduchu

historia_boge-stlaceny_vzduch Stlačený vzduch je dnes vedľa elektrického prúdu v priemysle a remeselnej výrobe, kde sú vo väčšine bežne používané palivá ako alternatívny zdroj energie. Ale zatiaľ čo sa učíme, ako zaobchádzať s elektrickým prúdom od útleho veku, význam, možnosti a výhody stlačeného vzduchu ako nosiča energie stlačeného vzduchu sú stále príliš málo známe.

Znalosť stlačeného vzduchu rastie s vedomím ľudí v ostatných technických aplikáciách. Ich vývoj v priebehu dejín sa dial zatiaľ iba tam, kde ponúka využitie a výhody oproti iným technológiám. Kedykoľvek, stlačený vzduch našiel svoje aplikácie tak, aby opakovane uvažoval šikovný ľudí o ich rozvoj

Ukladanie energie do stlačeného vzduchu (CAES) sa spája s kompresiou vzduchu. Pri zariadeniach väčšej kapacity, môže byť uložený počas periód s nízkym dopytom po energii a použitý počas periód s vyšším dopytom (špičkový odber). Alternatívne sa môže využívať na pohon pracovných nástrojov alebo dokonca vozidiel.

Komentáre
  • Nadpis formulára

    Text formulára

  • Kategórie